Můj příběh

Orientuji se v problematice veřejných zakázek na pozici uchazeče o veřejnou zakázku, a mám v této oblasti již dlouholeté zkušenosti.

Dnes se v této problematice orientuji a mám pocit, že mě už jentak zadavatel nezastihne nepřipravenou. I když zadavatelé jsou různí a mají i různé potřeby. A samozřejmě vím, že pro účely výběrového řízení mají možnost požadovat téměř cokoliv. Ale i tak se musí držet nejdříve zákonných požadavků. Dnes je mi naprosto jasné, jaké tyto požadavky jsou, a je dost dobře možné, že bych je uměla vyjmenovat i ze spaní. A že spím dost tvrdě. 🙂

Ale do dneška si pamatuji dobu, kdy tomu tak nebylo a se zabalením každé nabídky do obálky, jsem se nesmírně stresovala tím, jestli jsem do nabídky dala všechny potřebné dokumenty a doklady a jestli jsou obsahově správné a úplné.

S každou odevzdanou obálkou, pokud jeji otvírání bylo plánováno na jiný den než odevzdání, jsem se v noci budila hrůzou, co všechno mi tam může chybět. Jsem dost trémistka a nechám se vystresovat v podstatě čímkoli. K mému stresu nepřispívalo ani vědomí, že pokud by naší firmu ze soutěže vyloučili, tak si na mě šéf s gustem smlsne, a že to umí fakt dost nepříjemně.

Abych toto eliminovala, vše jsem studovala nejméně 5x a stejně jsem měla pocit, že to je málo, že mi něco ušlo.

A víte co? Strašně mi to lezlo na nervy a sílil ve mně pocit, jestli bych se neměla věnovat něčemu jinému. Jenže v práci to nikdo neuměl a tedy jako na nejmladšího z kanceláře to na mě prostě spadlo. Strávila jsem nad každou zakázkou několik dní jen na ujasnění si dokladů, které jsou nutné doložit. Stálo mě to spoustu zbytečného času, který bych mnohem raději a i užitečněji mohla strávit na jiné části mé pracovní náplně. Místo toho jsem byla v práci do večera a dodělávala resty. Přes den jsem volala na všechny strany, aby mi někdo dal potřebnou radu. Všechna školení probíhala převážně jen v Praze a kdo by tam taky jezdil, když má dost jiné práce.

Postupem času jsem si vypracovala systém, který používám stále a který obměňuji pouze v případě, že se změní legislativa. Pokud bych tento systém měla již na začátku, ušetřila bych si spoustu starostí.

A právě pro snadnější orientaci v této problematice bych se s Vámi o tento systém chtěla podělit. Moc dobře vím, že pro normálního člověka je pouze zpracovat finální nabídku na konkrétní předmět zakázky, někdy dost časově náročné (termíny ve stavebnictví, jsou někdy šibeniční), a je problematické navíc „papírovat“ . A co si budeme povídat, vždy se to dělá až na úplný konec. A na poslední chvíli začít shánět dodatečně některý z dokladů, je dost riziko.

A právě s Vámi, odborníky na své řemeslo, začátečníky, i lidmi čerstvě po škole, bych ráda sdílela svůj eBook. Abych Vám usnadnila cestu k úspěšnému podání nabídky. V mém eBooku najdete přehledně rozdělenou metodiku „kdy se co na kterou“ zakázku dokládá. Součástí eBooku jsou i formuláře pro jednotlivé doložení skutečností pro daný typ VZ. Na této společné cestě se budeme věnovat jak konkrétním příkladům (nejlépe ze stavebnictví, kde pracuji již 20 let), ale budu se snažit to i zobecnit pro jiná odvětví. Ostatně zákon je pořád stejný, ať pro stavařinu nebo třeba pro lesnické úpravy.