Zásady oceňování stavebních prací

Modul 4 - Lekce 3

Třídění a číslování materiálu - SPCM

Modul se skládá z lekcí:

Třídění a číslování materiálu - SPCM

I materiály si zaslouží své vlastní třídění

Materiály také mají ve stavebním rozpočtu své nezaměnitelné místo. Pro materiály tak existuje již zavedený systém SPCM (Sborník plánovaných cen materiálů), který využívá principu jednoznačného evidenčního čísla materiálu.

SPCM je obsáhlý soubor materiálů, používaných ve stavebnictví. Používá se již celá desetiletí. Firma ÚRS ho vydávala ve stejné podobě jako ceníky prací.

Sborník SPCM je velice obsáhlý,  bývalo to několik tištěných knížeček. V dnešní době se již v tištěné podobě nevydává, pouze je součástí programového vybavení pro rozpočtování.

Dělení publikací SPCM

díl 1 – obory 005 – 201: zemědělství, lesnictví, palivo, výrobky z uhlí a ropy, výroba tepla a elektřiny, hutnictví železa a neželezných kovů

díl 2 – obory 211 – 321: výroba chemická a gumárenská, strojírenská a kovodělná

díl 3 – obory 341 – 384: výroba elektrotechnická

díl 4 – obory 388 – 492: výroba strojírenská

díl 5 – obory 546 – 562: výroba strojírenská a kovodělná

díl 6 – obory 581 – 591: výroba stavebních hmot

díl 7 – obory 592 – 598: výroba stavebních hmot

díl 8 – obory 605 – 617: výroba dřevozpracující

díl 9 – obory 622 – 757: výroba celulozy, papíru, skla, keramiky, textilní a ostatní

Zde je vidět, že výroba stavebních hmot, je natolik obsáhlá, že zabrala několik čísel oborů.

Zatřiďovací kód

První trojčíslí označuje obor, ke kterému se daná položka vztahuje.

Další částí je evidenční pětimístné číslo, které bylo danému materiálu centrálně přiděleno a je jedinečné.

Poslední dvoumístná část kódu je nazývána indikační rezervou a bývá převážně využívána k označování jednotlivých výrobců daného materiálu.

Příklad

283 75812    desky z pěnového polystyrenu typ PSB-S-15, 1000x1000x10 mm

Při práci s rozpočtovým programem se sám nabídne příslušný materiál, kde už si jen z nabízených položek vyberete tu správnou rozměrovou variantu.

3. lekci 4. modulu máte zdárně za sebou :-)