— PŘIPRAVILA JSEM PRO VÁS —

Vyberte si, co vás zajímá

EBOOKY

Jak porozumět stavbě rodinného domku aneb co nám to ti projektanti vlastně nakreslili ZEMNÍ PRÁCE

Jak porozumět stavbě rodinného domku aneb co nám to ti projektanti vlastně nakreslili HRUBÁ STAVBA

CO MUSÍ ZNÁT ROZPOČTÁŘ
Rozpočtařina není jen o rozpočtech

TAHÁK I.
Co užitečného lze najít na internetu

ŠABLONY

KARTA ZAKÁZKY
Pomocník
pro archivaci zakázek

STATISTICKÁ TABULKA
účasti ve veřejných
zakázkách

FAKTURAČNÍ TABULKA
Pro drobné investory
stavební firmy

KURZY

ON-LINE KURZ
Zásady oceňování stavebních prací

ON-LINE KURZ
Sestavení rozpočtu včetně výkazu výměr

ON-LINE KURZ
Vytvoření a použití
figur

OSTATNÍ

VIDEOKONFERENCE
Jak naplánovat a vytvořit ideální domov