Změna kvalifikace během zadávacího řízení

Pozn.: Toto je poslední článek na téma veřejných zakázek, nadále se jimi již nebudu zabývat.

Dle §88 zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) vyplývá obecná povinnost účastníka zadávacího řízení oznamovat zadavateli změny kvalifikace, k nimž dojde v průběhu dodávacího řízení.

Pro vznik této povinnosti se musí současně splnit tyto podmínky:

 1. došlo ke změně kvalifikace;
 2. došlo k ní po předložení dokladů či prohlášení o kvalifikaci;
 3. došlo k ní v průběhu zadávacího řízení.

Účastníkovi řízení pak nastávají tyto povinnosti:

 1. oznámit změnu zadavateli změnu kvalifikace do 5 pracovních dnů;
 2. předložit nové doklady nebo prohlášení o kvalifikaci do 10 pracovních dnů od oznámení.

A i tato úprava má samozřejmě vyjímku z povinnosti oznamovat změny kvalifikace. Týká se to případů, kdy změna kvalifikace splňuje tyto podmínky:

 1. podmínky kvalifikace účastníka jsou nadále splněny;
 2. nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků či nabídek;
 3. nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Je tedy výhradně na účastníkovi zadávacího řízení, aby posoudil, zda mu s provedenou změnou kvalifikace vzniká oznamovací povinnost.

Pokud tedy účastník zadávacího řízení změnu kvalifikace oznámí, je na zadavateli, aby posoudil, zda daná změna podléhá oznamovací povinnosti, nebo nepodléhá.

V případě, že účastník zadávacího řízení v jeho průběhu oznámí zadavateli změnu kvalifikace, musí mu pak i ve lhůtě 10 pracovních dnů doložit doklady či prohlášení o kvalifikaci. Pokud tak do této lhůty neučiní, může zadavatel takového účastníka vyloučit ze zadávacího řízení dle §88 odst.2 ZZVZ, a to ještě před uplynutím zadávací lhůty.

Pokud se zadavatel o porušení oznamovací povinnosti dozví až po uzavření smlouvy, má možnost již uzavřenou smlouvu vypovědět. Vypovězení smlouvy či odstoupení od ní je právem, nikoliv povinností zadavatele.

Veronika Šoulová
Rozpočty a stavební kalkulace jsou můj život. Věnuji se jim již více než dvacet let.
Jsem autorkou online kurzů Zásady oceňování stavebních prací a Sestavení rozpočtu včetně výkazu výměr. Ebooku o rozpočtování Co musí rozpočtář znát, ebooku z oblasti stavebnictví, s názvem Jak porozumět stavbě rodinného domku, a ebooku z oblasti veřejných zakázek s názvem Než zabalíte aneb 10 rad před odevzdáním nabídky
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Stáhněte si zdarma

  e-book Co musí znát rozpočtář

  Dozvíte se:
  • že to není jen o rozpočtech,
  • co všechno rozpočtařina opravdu obnáší.

 • E-book zdarma

  Jak porozumět stavbě rodinného domku, Díl I. - Zemmní práce

 • E-book zdarma

  NEŽ ZABALÍTE aneb 10 rad před odevzdáním nabídky

 • Rubriky
 • Poslední příspěvky blogu