Elektronická fakturace ve veřejných zakázkách

1.dubna 2019  vstoupilo v platnost ustanovení §221 ZZVZ, regulující elektronickou fakturaci za plnění veřejných zakázek.

Podle tohoto ustanovení mají zadavatelé přijímat a zpracovávat elektronické faktury, které splňují evropskou normu pro elektronickou fakturaci.

Faktura tak může sloužit jako

 • účetní záznam,
 • daňový doklad,
 • důkazní prostředek.

Elektronická faktura, kterou podle zmiňovaného ustanovení výše nesmí zadavatel odmítnout, rozhodně není jakákoliv faktura odeslaná a přijatá elektronicky. Ale taková, která se elektronicky také generuje a může být automaticky zpracována účetním systémem příjemce. Dle smyslu ustanovení se nerozumí elektronickou fakturou scan listinné faktury odeslaný e-mailem.

Zavedení e-fakturace má mít několik cílů:

 • obecnou standardizaci používání e-faktur v obchodním styku mezi podnikateli a veřejným sektorem,
 • mezi podnikateli navzájem
 • a otevření národních trhů veřejných zakázek pro zahraniční dodavatele.

Směrnice o e-fakturaci tak stanoví několik požadavků na normu e-fakturace, například

 • technologickou neutrálnost,
 • slučitelnost s mezinárodními normami pro e-fakturaci,
 • zohlednění ochrany osobních údajů,
 • uživatelskou vstřícnost,
 • vhodnost pro použití v obchodním styku mezi podniky.

Standard faktury dle směrnice o e-fakturaci, kterou musí být zadavatel schopen přijmout a zpracovat je po technické stránce normován, nikdo však zadavetele nenutí dané normy studovat a znát. Toto je nutností informačních systémů , jež e-faktury přijímají a automatizovaně zpracovávají.

Příslušný komplex norem je bezplatně přístupný na www.agentura-cas.cz, ale až po registraci uživatele.

Ovšem zadavatelům není tímto ustanovením zakázáno akceptovat faktury v listinné podobě. Zadavateli je pouze zakázáno odmítnout e-fakturu vyhovující evropskému standardu. Jeho možnost posoudit oprávněnost fakturované částky ovšem není nijak dotčena.

Veronika Šoulová
Rozpočty a stavební kalkulace jsou můj život. Věnuji se jim již více než dvacet let.
Jsem autorkou online kurzů Zásady oceňování stavebních prací a Sestavení rozpočtu včetně výkazu výměr. Ebooku o rozpočtování Co musí rozpočtář znát, ebooku z oblasti stavebnictví, s názvem Jak porozumět stavbě rodinného domku, a ebooku z oblasti veřejných zakázek s názvem Než zabalíte aneb 10 rad před odevzdáním nabídky
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Stáhněte si zdarma

  e-book Co musí znát rozpočtář

  Dozvíte se:
  • že to není jen o rozpočtech,
  • co všechno rozpočtařina opravdu obnáší.

 • E-book zdarma

  Jak porozumět stavbě rodinného domku, Díl I. - Zemmní práce

 • E-book zdarma

  NEŽ ZABALÍTE aneb 10 rad před odevzdáním nabídky

 • Rubriky
 • Poslední příspěvky blogu