Nová právní úprava zákona o VZ a zcela nový institut „předběžné tržní konzultace“

Nová právní úprava zákona o veřejných zakázkách sice ještě není v platnosti, přesto se již můžeme dozvědět, co chystá za novinky.

Nově  by měl být zaveden institut tzv. předběžné tržní konzultace.  A co to tedy je?  Jde o nástroj pro zadavatele, aby mohl lépe a jasněji definovat svoji představu a podmínky  ohledně předmětu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci.

V praxi to bude znamenat asi toto: vždy, když bude zadavatel chtít vypsat veřejnou zakázku a nebude si jist, zda správně specifikoval zadání, může si pomoci předběžnou tržní konzultací.  To znamená, že poptá odborníky v daném oboru a při konzultaci si vyjasní, co všechno by předmět zakázky měl splňovat a zda je to vůbec realizačně možné a za jakých podmínek.

Nově  má být zavedena i povinnost identifikovat a uveřejňovat veškeré využité konzultanty i rozsah konzultací a to přímo v zadávací dokumentaci.

Účelem je rozšíření informovatelnosti zadavatele a případně jiných řešení předmětu zakázky tak, aby ho byl zadavatel schopen jasně definovat.

business-meeting-concept_23-2147509445Teď však vyvstává otázka o střetu zájmů.  Nový zákon to řeší takto: pokud se na předběžných tržních konzultacích podílel pozdější účastník zadávacího řízení, musí zadavatel přijmout příslušná opatření. V prvé řadě musí zadavatel ostatním účastníkům sdělit informace vyplívající z této konzultace (mělo by být již zapracováno v zadávací dokumentaci), a dále musí stanovit odpovídající lhůty pro doručení nabídek, aby i ostatní dodavatelé měli dostatek času na přípravu nabídky.

V případě, že toto zadavatel není schopen zajistit, může v krajním případě takového účastníka ze soutěže vyloučit. Ale jen pokud neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady rovného zacházení.

Netroufám si k tomuto na zdejších stránkách zaujmout jakékoliv vlastní stanovisko. Zda je to krok vpřed či nikoliv, asi ukáže až následná praxe v průběhu času.

Čerstvá AKTUALITA!

Ačkoliv měl nový zákon být v této době už platný, nestalo se tomu tak a vstoupí (při vyhlášení ve Sbírce zákonů v dubnu) v účinnost až v říjnu 2016.

Doposud ale pořád platí stávající právní úprava.

2 názory na “Nová právní úprava zákona o VZ a zcela nový institut „předběžné tržní konzultace“”

 1. František Grivalský

  Vážená paní Šoulová,

  institut předběžné tržní konzultace ve mně zatím nevzbuzuje žádné nadšení a už vůbec ne naději, že se něco změní. Je někde v návrhu nové právní úpravy zákona o veřejných zakázkách alespoň zmínka, že by si měl zadavatel ty předběžné tržní konzultace platit?

  V současné době provádějí zadavatelé ze státní a municipální sféry tzv. průzkumy trhu, jejichž cílem je zadarmo vymánit z potenciálních uchazečů co nejvíc informací, získat grafické návrhy, popisy řešení apod. A to vše zdarma.

  Pokud to bude v rámci předběžné tržní konzultace stejné, pak:

  a) nechápu, co je na ní tržního
  b) náš postoj zůstane stejný jako dosud – slušně jim odpovíme, že takové informace a podklady v této fázi neposkytujeme a že nám bude ctí, když nás osloví v rámci řádného výběrového řízení.

  Opravdu nevidíme důvod, abychom zadavatelům tohoto druhu poskytovali poradenství zdarma, zejména když oni sami zdarma neudělají nic.

  1. Veronika Šoulová

   Dobrý den pane Grivalský,
   chápu, že z toho nejste nijak zvlášť nadšen.
   Zákon to teď zavádí jako pojem, takže je dobré o tom informovat.
   Bohužel nemám informace ohledně platby za tuto „službu“. Ač bych Vám ráda dala kladnou odpověď,
   zatím tyto informace nemám.
   Doufejme, že i toto bude mít nakonec přijatelné řešení.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *