Self-cleaning neboli obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení

Nový zákon o veřejných zakázkách, který za chvili vstoupí v platnost, zavádí mimo jiné i toto:

Striktní požadavky na vyloučení dodavatelů, kteří nesplňují požadavky na účast v zadávacím řízení, jsou někdy nepřiměřeně přísné. A přitom hypoteticky může jít o zcela nevýznamný prohřešek.

Obnovení způsobilosti se vztahuje na základní způsobilost. A uchazeč musí sám doložit, že přijal opatření, která vedou k tomu, že je dodavatel spolehlivý, přestože existuje důvod pro vyloučení ze zadávacího řízení. Zadavatel pak příslušná opatření  přezkoumá a bude–li je považovat za dostatečná, uchazeče nevyloučí.

science-teacher_23-2147509483Nová právní úprava si to představuje dvěma způsoby.  Buď zadavatel nejdříve vyloučí účastníka jako nezpůsobilého, pak je na účastníkovi, aby v námitkách proti vyloučení uvedl důkazy, že způsobilost obnovil. Následně zadavatel námitky posoudí. Je pak jenom na něm, zda přijatá nápravná opatření shledá dostatečná. V takovém případě vyloučení zruší. Druhý způsob je, že účastník již ve své nabídce předloží důkazy o obnovení způsobilosti. A pak je to zase na zadavateli, zda mu nápravná opatření přijdou dostatečná.

Nápravná opatření mohou být podle zákona mimo jiné tato: uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků, úplná náhrada újmy způsobené spácháním trestního činu nebo pochybením; aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled či přezkum; nebo přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybení.

Ovšem jak tohle bude vypadat v praxi … to se ty řízení zase pěkně protáhnou.

Veronika Šoulová
Rozpočty a stavební kalkulace jsou můj život. Věnuji se jim již více než dvacet let.
Jsem autorkou online kurzů Zásady oceňování stavebních prací a Sestavení rozpočtu včetně výkazu výměr. Ebooku o rozpočtování Co musí rozpočtář znát, ebooku z oblasti stavebnictví, s názvem Jak porozumět stavbě rodinného domku, a ebooku z oblasti veřejných zakázek s názvem Než zabalíte aneb 10 rad před odevzdáním nabídky
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • Stáhněte si zdarma

  e-book Co musí znát rozpočtář

  Dozvíte se:
  • že to není jen o rozpočtech,
  • co všechno rozpočtařina opravdu obnáší.

 • E-book zdarma

  Jak porozumět stavbě rodinného domku, Díl I. - Zemmní práce

 • E-book zdarma

  NEŽ ZABALÍTE aneb 10 rad před odevzdáním nabídky

 • Rubriky
 • Poslední příspěvky blogu