Sundání hvězdy

Kdysi mi jeden můj známý vyprávěl, jak začal podnikat. Bylo to hned v době po revoluci v devadesátých letech. Žil tehdy v kraji, který byl proslulý svými podzemními zásobami. Takže kraj prošpikovaný různými doly, závody, podniky. A jako tehdy všude po celé republice na každé bráně a budově symbol socialistického zřízení – rudá hvězda.

A tenhle můj známý, začal podnikat právě v odstraňování těchto symbolů. Nebudu vám tady líčit, jak neznale a neuměle se k tomu postavil. V dnešní době by to takto nešlo. Efektivita práce nulová, a bezpečnost práce pláče ještě dnes. Ale tehdy se více hledělo na likvidaci pozůstatků socialismu, než na nějakou bezpečnost či fortel.

Tolik úvod do historie.

Podíváme se na to z hlediska rozpočtařiny

Nevím, jestli víte, jak takové hvězdy vypadaly. Byly natřené rudou barvou a byly pěticípé. Nevím, z jakého byly materiálu (plechové, kovové, železné?) ani jak byly velké (ale zcela jistě to nebyly drobečkové).

Tak si představme, že před námi stojí takováto výzva.

Asi nemusím vykládat, že tam nemá smysl lézt a odřezávat nahodile jednotlivé kusy plamenem (stylem: jé to je ještě těžký, ještě to přepůlíme) nebo pilkou a shazovat dolů. To snad právě nikoho nenapadlo.

rudá hvězda

Tak předně, všechny tyto symboly byly typizované (normované), ostatně jako vše v dobách socialismu. 

To znamenalo, že všechny tyto hvězdy se daly najít v nějaké normě, předpisu, dokumentaci. Naprosto přesně jste pak věděli

  • z jakého jsou materiálu,
  • jak jsou veliké,
  • jak jsou přimontované.

Pokud znáte materiál a velkost dané hvězdy, dopočítáte si hmotnost celé konstrukce.

Pak už nic nebrání tomu rozhodnout o správné technologii demontáže, počínaje velikostí jeřábu přes počet pracovníků a délky demontáže až po odvozy odmontovaných prvků.

Spočítat to lze snadno, jen vědět, jakým způsobem se k tomu postavit. Naučit se to můžete v kurzu Sestavení rozpočtu včetně výkazu výměr.

Sestavení rozpočtu včetně výkazu výměr

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *