Vyloučení účastníka

Kdy je zadavatel povinen vyloučit účastníka ze zadávacího řízení stanoví zákon. Např. pokud účastník neprokáže složení požadované jistoty nebo nezajistí jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty. Další povinnost je pokud se zadavatel dozví, že v průběhu zadávacího řízení došlo k zásadní změně v kvalifikaci účastníka, aniž by účastník ve stanovené lhůtě doklady nebo nebo prohlášení prokazující splnění kvalifikace.

Účastník může podat jen jednu nabídku a nesmí být zároveň osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud účastník poruší tato pravidla, je zadavatel povinen ho vyloučit. Toto již bylo v předcházejícím zákoně.

Dále je zadavatel oprávněn vyloučit účastníka pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem nesplňují požadavky zadavatele.

Zadavatel je také oprávněn vyloučit účastníka pro nezpůsobilost. Ovšem důkazní přemeno vždy nese zadavatel.

V každém případě vyloučení účastníka ze zadávacího řízení musí zadavatel bez zbytečného odkladu odeslat oznámení o vyloučení s odůvodněním.

Vyloučený účastník může následně podat námitku, což má zase svá pevná pravidla, nebo může použít tzv. self-cleaning. Co je to self-cleaning  jsem psala již v nějakém minulém článku. Pokud se s tím nechcete hledat, zkuste to zde.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *